Garantija

Garantijos suteikimas

Baldams suteikiama garantija iki 24 mėnesių.

Garantijos suteikimo ir galiojimo sąlygos

 • Pardavėjas neatsako už tai, kad kataloge esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, kurie atsirado dėl gamintojo kaltės.
 • Garantija galioja  baldų mechaninėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms, elekrinėms dalims ir transformatoriams.
 • Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
 • Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu, todėl jiems, taip pat bet kokiems atsitiktiniams nudaužymams, nubraižymams ir pan., garantija netaikoma
 • Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl Pirkėjo kaltės.
 • Garantija netaikoma prekėms iš ekspozicijos.
 • Garantija netaikoma toms prekėms, kurios netinkamai laikomos ar surenkamos ne pagal instrukcijas, netinkamai naudojamos, naudojamos ne pagal paskirtį, pakeistos ar valomos netinkamomis priemonėmis ir būdais.
 • Garantija netaikoma, jeigu Pirkėjas baldus susirenka pats.
 • Garantija netaikoma, jei gaminiai laikomi lauke ar drėgnoje aplinkoje, arba naudojami ne buitinėms reikmėms (išskyrus atvejus, kai tai leistina pagal gaminio specifikaciją).
 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
 • Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: PVM sąskaitą-faktūrą arba priėmimo – perdavimo aktą.
 • Prekės negrąžinamos, jei buvo pagamintos pagal specialius pirkėjo nurodymus, ir kurios nėra iš anksto pagamintos, ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.
 • Jeigu garantija yra taikoma, tai garantinis aptarnavimas/taisymas yra atliekamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Comments are closed.